Uutiset

Espoo, 10.08.2017

Maailman suurin syöpälääkkeiden valmistaja Huoleti Oy:n yhteistyökumppaniksi

Huoleti Oy ja Roche Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen.

Sopimuksen myötä Roche Oy osallistuu Huoletin markkinointiin lisäämällä sovelluksen ja palvelun tunnettuutta terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen keskuudessa. Ensivaiheen sopimus ulottuu vuoden 2019 loppuun asti.

”Yhteistyö maailman suurimman syöpälääkkeiden valmistajan kanssa avaa täysin uusia kanavia ja mahdollisuuksia Suomessa”, kommentoi Huoleti Oy:n operatiivinen johtaja Maria Lipsonen.

”Rochen tavoitteena on paitsi mahdollistaa jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito, myös tarjota potilaalle tukea vaikeassa sairaudessa selviytymiseen”, kertoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”Huoleti-palvelu mahdollistaa potilaille arjen apua uudella ja innovatiivisella tavalla, jota olemme mielellämme yhteistyössä toteuttamassa”.

HUOLETI-palvelua tullaan testaamaan ensin Suomessa yhteistyössä eri potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Palvelua kehitetään käyttäjien palautteen perusteella ja tavoitteena on valmistella kansainvälistä jakelua.

”Vertaistuen huomioiminen vakavan sairauden kohdatessa on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni sairastunut saa tukea ja apua arjessa selviytymiseen Huoleti-palvelumme kautta. Terveydenhuollon tulisi oppia arvostamaan vertaistuen merkitystä sekä tiedollisella että emotionaalisella tasolla. Yhteistyöstä Rochen kanssa on syntymässä jotakin ainutlaatuista mahdollisesti myös maailman mittakaavassa ja odotamme innolla yhteistyön alkamista”, toteaa Maria Lipsonen

”Vakavan sairauden myötä myös normaalin arjen sujuminen vaikeutuu, eivätkä yhteiskunnan tukijärjestelmät aina kata varhaisen vaiheen arjen apua. Sujuva arki ja lähiympäristön tuki perheelle suojaavat lasta vanhemman sairastuessa vakavasti. Meille modernin yhteisöllisyyden luominen ja arjen avun tarjoamisen ja pyytämisen helpottaminen ovat tärkeitä”, kiteyttää Huoleti Oy:n toimitusjohtaja Carita Savin.

 

Huoleti

HUOLETI Oy on terveysteknologia-alan startup yritys, joka kehittää uudenlaista palvelukokonaisuutta vakavasti sairastuneille ja heidän läheisilleen. Helppokäyttöisen palvelun avulla on mahdollista löytää vertaistukea ja saada apua arjen haasteisiin. Yritys työskentelee tiiviisti eri järjestöjen, julkis- ja yksityissektorin sekä käyttäjien kanssa.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anssi Linnankivi, lääketieteellinen johtaja
+358 50 3830832
[email protected]

Carita Savin, toimitusjohtaja 
+358 40 5621700
[email protected]

Maria Lipsonen, operatiivinen johtaja
+358 50 5410780
[email protected]

 

FI/ROCH/1708/0134