Uutiset

Espoo, 18.04.2017

Keuhkosyöpälääke alektinibi▼ osoitti tehon ensimmäisessä linjassa

Roche julkisti tuloksia faasin III ALEX-tutkimuksesta, joka osoitti alektinibin  (Alecensa) vähentävän merkittävästi edennyttä ALK-positiivista (anaplastinen lymfokinaasi) ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien riskiä taudin pahenemiseen ja pidentävän potilaiden etenemisvapaata elinaikaa (PFS) ensimmäisessä hoitolinjassa verrattuna hoitoon kritsotinibilla. Tämä on toinen faasin III tutkimus, joka osoittaa alektinibin tehon verrattuna kritsotinibiin. Alektinibin turvallisuusprofiili oli ALEX-tutkimuksessa yhtenevä aiemmin raportoituun nähden. Tutkimuksen koko data julkaistaan tulevassa lääketieteellisessä konferenssissa.

Euroopan komissio myönsi helmikuussa 2017 alektinibille ehdollisen myyntiluvan ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, joiden tauti on edennyt kritsotinibihoidon jälkeen.

ALK-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä diagnosoidaan arviolta 75 000 ihmisellä maailmanlaajuisesti joka vuosi.1,2,3Se on keuhkosyövän muoto, johon sairastutaan tyypillisesti nuoremmalla iällä (mediaani 52 vuotta).4 Yleensä tähän keuhkosyövän muotoon sairastuneilla potilailla ei ole tupakointitaustaa tai he ovat tupakoineet vain vähäisesti.5

 

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  


FI/ROCH/1704/0067

Lähteet

1 GLOBOCAN. Lung Cancer. [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.

2 American Cancer Society. What Is Non-Small Cell Lung Cancer? [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html.

3 Dearden S, et al. Mutation incidence and coincidence in non-small-cell lung cancer: meta-analyses by ethnicity and histology (mutMap). Ann Onc. 2013;24:2371-2376.

4 Shaw A, et al. Clinical features and outcome of patients with Non–Small-Cell Lung Cancer who harbor EML4-ALK. J Clin Oncol. 2009; 27(26): 4247-4253.

5 Gridelli C, et al. ALK inhibitors in the treatment of advanced NSCLC. Cancer Treatment Reviews. 2014;40:300-306.