Uutiset

Espoo, 12.10.2021

Keskustelualoite valottaa monikanavaisen lääkerahoitusjärjestelmän haasteita

Jotta suomalainen potilas saa parasta mahdollista lääkehoitoa, on järjestelmätason edellytysten sopivimman lääkehoidon saamiseksi oltava kunnossa. Tänään julkaistava keskustelualoite pureutuu monikanavaisen lääkerahoitusjärjestelmän sekä lääkkeiden arviointi- ja hankintaprosessien kipukohtiin. Aloitteen tarkoituksena on osallistua ajankohtaiskeskusteluun lääkerahoituksen kehittämistarpeista.

Lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus on noussut yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi erityisesti harvinaissairauksien kohdalla. Uuden keskustelualoitteen tavoitteena onkin lisätä tietoa harvinaisten sairauksien lääkehoitojen erityispiirteistä. Lisäksi pohditaan, miten erityispiirteiden huomiointi käyttöönottopäätöksissä voisi edistää lääkkeiden saatavuutta.

Käsillä olevan raportin keskeinen viesti on, että lääkehoidon arviointi- ja hankintaprosessien kehittäminen on tärkeää, jotta uudet lääkehoidot ja terveysteknologiat saadaan niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön taloudellisesti kestävällä tavalla. Kehitystyön kärjessä tulisi olla lääkehoidon vaikuttavuuden entistä systemaattisempi arviointi sekä vaikuttavuusperusteisten rahoitusmallien hyödyntäminen.

Lue koko raportti FinCCHTA:n verkkosivuilta 

 

Roche on osallistunut lääketeollisuuden edustajana keskustelualoitteen työstöön.

 

M-FI-00002174