Uutiset

Espoo, 13.09.2017

ALUR-tutkimus: Tutkimustuloksia keuhkosyövän lääkehoidosta

Roche on julkistanut globaalin faasin III ALUR-tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan alektinibi ▼ (AlecensaÒ) vähentää merkitsevästi keuhkosyövän etenemisen riskiä tai kuolemia. Tutkimus osoittaa, että alektinibilla  voidaan saavuttaa hyötyä myöhäisemmissä hoitolinjoissa edenneen  ALK-positiivisen keuhkosyövän hoidossa. ALUR-tulosten mukaan alektinibi-hoito vähentää sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä 85 % verrattuna kemoterapiaan. Tulos koskee potilaita, joilla on ALK-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC) ja joiden hoito on edennyt platinaa sisältävän kemoterapian ja kritsotinibin jälkeen.

ALUR-tutkimuksen tuloksia esiteltiin European Society for Medical Oncology (ESMO) -konferenssissa 11 syyskuuta 2017.

Lisätietoja aiheesta: Roche.com

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

FI/ROCH/1709/0143