Vabysmo▼ (farisimabi)

 

Vabysmo (farisimabi) -opas potilaalle

Äänitallenne

M-FI-00003027 | Osa riskienminimointisuunnitelmaa | Fimean hyväksymispäivämäärä 7.10.2022

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Vabysmo (faricimab) -patientbroschyr

Ljudfil

M-FI-00003028 | Del av riskminimeringsplan | Godkänt av Fimea 7.10.2022

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.