Sisällöstä vastaa Roche Oy

Lääkevalmisteet

Rochen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta.


Alla olevasta listasta löydät Rochen lääkkeet.