Doctors meeting

Roche Diagnostics – sydän edellä

Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

Tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen

cobas h 232 -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä. NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeeri-määritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti.
CoaguChek®-tuoteperheestä löydät INR-mittarin sekä ammattikäyttöön että omaseurantaan.

Yhteistyötä potilaan parhaaksi

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä nopean päätöksenteon tueksi

cobas h 232 POC -laitteella tehtävään pikatestiin (8–12 minuuttia) muodostuu kaksi näkyvää merkkiviivaa, mikäli näytteessä on tutkittavaa yhdistettä (kontrolli- ja testiviiva). Testiviivan voimakkuus on suoraan verrannollinen tutkittavan analyytin pitoisuuteen näytteessä. Laitteessa oleva kamera-anturi detektoi molemmat merkkiviivat ja mikroprosessori muuntaa testiviivan antaman signaalin numeeriseksi tulokseksi.

Katso opetusvideo ja tutustu cobas h 232 POC -laitteeseen lähemmin. Ladattavasta taskuoppaasta löydät testikohtaiset raja-arvot ja tietoa diagnostisista algoritmeista.

Lataa taskuopas

Lue lisää

NT-proBNP sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin tai poissulkuun

NT-proBNP on vakiintunut ja erittäin luotettava merkkiaine akuutin ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin ja ennusteen tekemiseen. Sitä käytetään epäillyn systolisen sydämen vajaatoiminnan diagnosoimisessa. Duodecimin Käypä hoito -suosituksen (2017) mukaan sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa, ja sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä suositellaan mittaamaan NP-pitoisuus. Diagnoosi tulee varmentaa sydämen ultraäänitutkimuksella.

  • NT-proBNP on kustannustehokas, luotettava määritys, joka parantaa hoitotuloksia.
  • Vertailukelpoiset tulokset ja raja-arvot kaikilla cobas®-immunokemian analysaattoreilla ja Rochen vierianalytiikkamittareilla.
  • In vivo- ja in vitro -stability mahdollistavat tehokkaan testaamisen ja työnkulun erityisesti sairaalan ulkopuolella.
  • NT-proBNP soveltuu sydämen vajaatoiminnan biomerkkiaineeksi sakubitriili- valsartaaniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla.

NT-proBNP – vakiintunut ja luotettava merkkiaine

NT-proBNP-testillä sydämen vajaatoiminta havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Se on diagnosoinnin ensimmäinen toimenpide ennen sydämen kaikukuvausta sekä akuutissa että kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa.

D-dimeeri syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) poissulkuun

European Society of Cardiology (ESC) suosittelee, että päivystykseen tuotavan potilaan tilan arviointi aloitettaisiin mittaamalla D-dimeeri ja arvioimalla syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian todennäköisyys esitietojen ja potilaan tilan perusteella.

D-dimeeri on nopea ja luotettava poissulkutesti, kun epäillään syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa (yhdessä todennäköisyysarvion kanssa).

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen ”Laskimotukos ja keuhkoembolia” (2016) mukaan D-dimeeritesti sopii SLT:n ja KE:n sulkemiseen pois potilailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen. KE-potilaalla diagnoosivaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus korreloi lisääntyneeseen kuolemanriskiin.

Kun SLT:n tai KE:n todennäköisyys arvioidaan riskipisteytyksellä enintään kohtalaiseksi ja D-dimeeritulos on negatiivinen, on negativiinen ennustearvo (NPV) 100 %.

Man sitting in the forest

Laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) taudinkuva vaihtelee oireettomuudesta hengenvaaralliseen verenkierron ja happeutumisen häiriöön tai äkkikuolemaan.

Lue Käypä hoito -suositus

Troponiini T akuutin sydäninfarktin varhaisen diagnosoinnin apuna

Troponiini T:n tason nousu tai lasku on tärkeä diagnosointikriteeri korkean riskin potilaille, joilla on sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI). Roche CARDIAC POC Troponin T -testi tukee akuutin sydäninfarktin varhaista diagnosointia.

Yhteisen standardisoinnin ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi Roche CARDIAC POC Troponin T -testiä voidaan käyttää yhdessä Elecsys® Troponin T high-sensitive -laboratoriotestien ja akuutin sydäninfarktin nopean rule-out/rule-in -tunnin algoritmin kanssa.

Troponin T

Troponiini T

Roche CARDIAC POC Troponin T -testi on käytössä Århusin yliopistollisessa sairaalassa ja sen ambulansseissa.

Osa sydänpotilaista hoidetaan jatkossakin varfariinilla

CoaguChek®-tuoteperhe on kokonaisvaltainen ratkaisu INR-seurantaan.

Coaguchek Pro II FI irrotettu

Uuden sukupolven INR-mittari ammattikäyttöön – CoaguChek® Pro II

CoaguChek® Pro II -mittari antaa laboratoriotasoisen INR-tuloksen noin minuutissa, jonka jälkeen tulos siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään joko QR-koodin avulla tai WLAN-verkossa. CoaguChek® Pro II sopii käytettäväksi INR-poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, ambulansseissa, päivystyksessä, leikkaussalissa ja teho-osastolla – sen avulla laboratoriotasoiset aPTT- ja PT-tulokset ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä kaikissa hoitopisteissä yhtä aikaa.

Lataa opas

Coagu INRange FI irrotettu

INR-omamittaus missä ja milloin tahansa – CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange on INR-seurannan uusi standardi, joka mahdollistaa omamittauksen missä ja milloin tahansa. CoaguChek® INRange hyödyntää bluetooth-teknologiaa ja toimittaa tulokset ammattilaisten hoitopäätöksen tueksi reaaliajassa. Omahoito on kustannustehokasta, se parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita. Telelääketieteen avulla saavutetaan yli 100 miljoonan euron säästö verenohennuslääkityksen seurannassa vuosittain.

Lataa opas

CoaguChek-verkkokauppa.fi

Katso webinaaritallenne PT/INR-testauksesta

Englanninkielisessä PT/INR Testing: Calibration, Correlation, Concordance -webinaarissa filosofian tohtori Marcia L. Zucker käsittelee INR-standardin puuttumista, eri testausmenetelmillä saatujen tulosten vaihtelua ja sitä, miten potilaille voidaan varmistaa paras mahdollinen hoito testitulosten vaihtelusta huolimatta.

Woman shopping for salad

Tromboplastiinin vaikutus INR-arvoihin

CoaguChek® INR -arvot korreloivat hyvin myös muiden, ihmisen rekombinantteja tromboplastiineja käyttävien, järjestelmien INR-arvojen kanssa.

Lataa vertailu

Woman collecting berries

Kohti tuettua omahoitoa – katso prosessikuvaus

Miten INR-seuranta aloitetaan omahoidossa? Miten potilaat valitaan omahoitoon? Mitä resursseja tarvitaan? Olemme koonneet kattavan paketin, josta löydät sekä prosessikuvauksen että päätöksentekoa tukevan kriteeristön.

Lataa opas

Two women walking in the nature

INR-klinikkatoiminnan prosessikuvaus – näin sydänklinikka rakennetaan

Mistä lähdetään liikkeelle? Miten käynnistetään toimiva INR-poliklinikka? Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli? Laadimme prosessikuvauksen, jossa hyödynsimme Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR-klinikoiden toiminnan suunnittelu- ja toteutustietoja.

Lataa opas

Varmempia päätöksiä varhaisemmassa vaiheessa

Woman walking in the nature

Sydäntaudit

Lue lisää

Doctors meeting

Enemmän aikaa potilastyöhön

Pyrimme parantamaan potilaiden hoitoa kehittämällä sydän- ja verisuonitautien diagnosointia, hoitoa ja omaseurantaa. Kiinnitämme erityistä huomiota laitteidemme käytettävyyteen. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat molemmat helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa.

Löydä hyvä hoitotasapaino

Doctor checking tablet

Kustannustehokas hoitopolku

Roche Diagnosticin kehittämän laskurin avulla terveydenhoitoalan päättäjät voivat tarkastella erilaisten antikoagulaatiohoitomallien kustannuksia. Laskuri näyttää muun muassa kuinka paljon antikoagulaatiopotilaita on eri kunnissa ja miten tilanne tulee kehittymään väestörakenteen muuttuessa. Työkalun tiedot päivitetään kerran vuodessa ja ne perustuvat KELA:n ja THL:n tilastoihin.

Tarkastele hoitomallien kustannuksia