Johtaminen ja laatu

Roche Diagnostics Oy Suomessa myy ja markkinoi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tuotteita ja palveluita, joilla tuotetaan informaatiota kliinisen päätöksenteon ja tutkimustyön tueksi. 

Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä johtoryhmän tuella. Johtamisen tavoite on luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Päätavoitteemme on varmistaa asiakkaan odotukset ja toimittaa turvallisia, tehokkaita ja korkealaatuisia tuotteita sekä palveluja, jotka täyttävät viranomaisvaatimukset.

Roche Diagnosticsin (RD) laatuohje alkaa seuraavasti: ”We are committed to improving healthcare and people’s lives through the development, manufacture, supply, service and promotion of safe, effective, high quality products and services in accordance with applicable regulations. All employees are responsible for maintaining and continuously improving our quality system and achieving our quality objectives through our daily actions. This policy is the foundation for the RD commitment to quality.” 

Johto on sitoutunut varmistamaan, että riittävät resurssit, menetelmät ja suunnitelmat sekä toiminnan mittarit ovat käytössä, jotta seuraavat laatutavoitteet saavutetaan:

  • Laatuohje on ymmärretty, tuotu käytäntöön ja ylläpidetty organisaation kaikilla tasoilla;
  • Asiakkaan odotukset on ymmärretty ja täytetty;
  • Viranomaisvaatimukset täytetään;
  • Laatua lisätään turvallisin, tehokkain ja vaikuttavin prosessein ja
  • Laatua seuraamalla ja jatkuvan parantamisen kautta kehitetään laatujärjestelmää.

Lue lisää laatujärjestelmästä ja turvallisuudesta, työterveydestä ja ympäristönsuojelusta (SHE)

Suomessa toimii myös Roche Diagnosticsin Quality Centre of Excellence, joka tukee seitsemää Eurooppalaista Roche Diagnosticsin yhtiötä laatujohtamisasioissa.