IVD-testeillä sairaus todetaan varhain

 

Syöpätaudit, yksi neljästä hengenvaarallisesta sairausryhmästä, jotka yhdessä vastaavat kaksi kolmasosasta globaalista kokonaiskuolleisuudestaglobaalisti (muita ovat sydän- ja verisuonitaudit sekä hengityselinsairaudet ja diabetes), ovat sairauksia, joissa varhaisella diagnoosilla on ratkaiseva ja myönteinen vaikutus. Sairauden varhainen toteaminen ei ainoastaan tuota parempia hoitotuloksia vähentämällä ahdistusta ja mahdollistamalla täsmähoidon sekä ehkäisemällä sairaalahoitoja ja ylihoitoa, vaan luonnollisena seurauksena ovat myös terveydenhuollon kustannussäästöt

Diagnostisten testien tarkkuuteen ja herkkyyteen liittyvä tekninen kehitys saattaa tehostaa varhaisen toteamisen hyötyjä. Kohdunkaulan syöpä, joka kehittyy hitaasti vuosien ajan, on yksi esimerkki. WHO:n mukaan kohdunkaulan syöpä on naisten kolmanneksi yleisin syöpä, maailmassa todetaan vuosittain yli 500 000 uutta tapausta. Vuonna 2012 noin 270 000 naista kuoli kohdunkaulan syöpään; yli 85 prosenttia näistä naisista menehtyi alhaisen ja kohtalaisen tulotason maissa.9

IVD varmistaa oikean hoidon oikealle potilaalle oikeaan aikaan

Yksilölliseen terveydenhoitoon kuuluu biologisten merkkiaineiden, biomarkkereiden, käyttö riskin arviointiin, sairauden toteamiseen, hoitotulosten ennustamiseen ja hoitojen valintaan kullekin yksittäiselle potilaalle. Täsmähoidot (biologisten, kliinisten tai perinnöllisten ominaisuuksien perusteella) pystyvät vähentämään terveydenhuollon loppupään kustannuksia, koska sairauksia voidaan hoitaa paremmin ja vähentää niiden aiheuttamaa kuormitusta, erityisesti syövässä.

Potilaat vastaavat eri tavoin saman lääkkeen vakioannoksiin. IVD-testit sitä vastoin mahdollistavat yksilöllisen terveydenhoidon, sillä niiden avulla kliinikko pystyy tunnistamaan ja luokittelemaan potilaat, jotka hyötyvät (tai joille kenties koituu haittaa) jostain tietystä hoidosta. Lisäksi koska hoitojen yksilöllinen sovittaminen on nyt helpompaa, hoitovasteet ovat parantuneet merkittävästi viime vuosikymmenen aikana erityisesti syövän hoidossa.  Tämä on auttanut maksajia optimoimaan resurssien käyttöä.

Samalla kun tieteellinen ymmärrys sairauksien etiologiasta lisääntyy, kehitteillä olevien täsmähoitojen määrä kasvaa ekponentiaalisesti. Innovaatio ja uutuus eivät itsessään takaa täsmähoitojen menestystä tämän päivän arvopohjaisessa maailmassa. Hoitotuloksia parantavina tuotteina IVD-testit kuitenkin ohjaavat tehokkaat hoidot oikeilla potilailla sekä ihmishenkien säästämiseksi että eliniän pidentämiseksi, ja turvaavat maailman terveydenhuoltojärjestelmien rajallisten resurssien kestävyyden.
 

 

 

8 World Health Organization (2010). Global status report on non-communicable diseases 2010.
9 World Health Organization. Human papilloma virus (HPV) and cervical cancer. Fact Sheet No. 380. Reviewed Mar. 2015.  Accessed September 15, 2015.