Lääkehoito

Valmisteyhteenvedot

Allaolevasta listasta löydät Rochen lääkkeiden valmisteyhteenvedot.

 

Alecensa ▼ (alektinibi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset

Acrobat Reader-ohjelman

Avastin (bevasitsumabi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

 

CellCept (mykofenolaattimofetiili)

Cotellic ▼ (kobimetinibihemifumaraatti)

Cotellic® 20 mg tabletti (283KB PDF)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Cymevene (gansikloviiri)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Dormicum (midatsolaami)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Erivedge ▼ (vismodegibi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Esbriet (pirfenidoni)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Fuzeon (enfuvirtidi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Gazyvaro ▼ (obinututsumabi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Hemlibra ▼ (emisitsumabi)


PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset

Acrobat Reader-ohjelman

Herceptin (trastutsumabi)

Invirase (sakinaviiri)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Konakion (fytomenadioni)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

MabThera (rituksimabi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Madopar (levodopa ja benseratsidi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Mircera (metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta)

 

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

NeoRecormon (epoetiini beeta)

 

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Ocrevus ▼ (okrelitsumabi)

Ocrevus 300 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten (365 KB, PDF)
 

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset

Acrobat Reader-ohjelman

 

Pegasys (peginterferoni alfa-2a)

Perjeta (pertutsumabi)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Pulmozyme (dornaasi alfa)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Rivatril (klonatsepaami)


PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset

Acrobat Reader-ohjelman

RoActemra (tosilitsumabi)

Rocephalin (keftriaksoni)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Roferon-A (interferoni alfa-2a)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Tamiflu (oseltamiviiri)

Tarceva (erlotinibi)

 

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Tecentriq ▼ (atetsolitsumabi)

Valcyte (valgansikloviiri)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Xeloda (kapesitabiini)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman

Zelboraf (vemurafenibi)

  • Zelboraf® 240 mg tabletti (225KB PDF)

PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten tarvitset
Acrobat Reader-ohjelman