Lääkehoito

MS-tauti

ms-kuva

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on krooninen sairaus, jota sairastaa arviolta 2,3 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Sairauteen ei ole olemassa parantavaa hoitoa1,2 . MS-tauti kehittyy kun immuunijärjestelmä poikkeuksellisesti hyökkää hermosolujen eristys- ja tukiainetta, myeliiniä, vastaan aivoissa, selkäytimessä taikka näköhermoissa aiheuttaen tulehduksen ja sitä seuraavan vaurion. Vaurio näihin hermosoluihin voi aiheuttaa monia oireita, kuten lihasheikkoutta, väsymystä ja näköongelmia, ja voi lopulta johtaa toimintakyvyttömyyteen3,4,5.

Useimmilla MS-tautia sairastavilla ensimmäiset oireet ilmenevät 20–40-vuotiaana, minkä vuoksi sairaus onkin suurin syy muusta kuin onnettomuudesta johtuviin nuorten aikuisten invalidisoitumisiin6.

Aaltomainen tauti on yleisin MS-taudin muoto. Tautiaktiivisuus ja eteneminen voivat tapahtua ilman, että potilailla on MS-taudin merkkejä tai oireita, ja huolimatta saatavilla olevista aaltomaisen MS-taudin hoidoista. Primaaristi etenevää MS-tautia leimaavat tasaisesti pahentuvat oireet tyypillisesti ilman erityisiä pahenemis- taikka paranemisvaiheita7. Noin joka kymmenennellä MS-potilaalla on ensisijaisesti etenevä MS-tauti. Sen hoitoon ei ole tähän mennessä ollut lääkettä.

Tärkeä tavoite MS-taudin hoidossa on vähentää tautiaktiivisuutta mahdollisimman pian, jotta henkilön toimintakyvyn heikkenemistä voidaan hidastaa8. Vaikka saatavilla on sairauden kulkua muuttavia hoitoja, osa aaltomaista MS-tautia sairastavista kärsii kuitenkin tautiaktiivisuudesta ja toimintakyvyttömyyden etenemisestä

 

Lue lisää MS-taudista: www.tunneMS.fi

 

FI/ROCH/1803/0045

 

Viitteet

1. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/. (28.3.2018)
2. National Institutes of Health - National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Multiple Sclerosis: Hope Through Research. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Multiple-Sclerosis-Hope-Through-Research. (28.3.2018)
3. Hauser S.L. et al. (2012). Multiple sclerosis and other demyelinating diseases. In Harrison’s Principles of Internal Medicine (pp.3395-3409). New York, NY: McGraw Hill Medical.
4. Hadjimichael O. et al. (2007). Persistent pain and uncomfortable sensations in persons with multiple sclerosis. Pain, 127(1-2):35-41.
5. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/. (28.3.2018)
6. Lublin F.D., Reingold S.C. (1996) Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology, 46(4):907–11.
7. Lublin F.D. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3):278-86.
8. MS Brain Health. Time Matters in Multiple Sclerosis. https://www.msbrainhealth.org/report. (28.3.2018)