Yhteiskuntavastuu


Toimintamme tavoite on tuoda kaikkein vaikeimpiin lääketieteellisiin haasteisiin uusia ratkaisuja tieteeseen ja tuotekehitykseen perustuen. Maailman suurimpana biokteknologiayrityksenä ajattelemme, että olemme ainutlaatuisessa asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Haluamme tuoda vakaviin sairauksiin sairastuneille sitä mitä he eniten tarvitsevat – lisää aikaa.  Samalla kun teemme työtä tämän tavoitteen eteen olemme vastuussa siitä, että liiketoimintamme on kestävää potilaiden lisäksi myös muiden sidosryhmiemme kannalta kuten työntekijöidemme, sijoittajiemme ja laajemmin koko yhteiskunnan kannalta.

Ajattelemme, että liiketoiminnan kestävyys perustuu kolmeen tekijään, jotka ovat keskenään riippuvaisia. Nämä ovat yhteiskunnallinen vastuu, vastuu ympäristöstä ja liiketoiminnan kestävyys. Ilman yhteiskunnallisen vastuun ja ympäristökysymysten huomioimista ei pitkäaikainen menestyksekäs liiketoiminta ole mahdollista. Toisaalta emme myöskään voi tarjota panostamme yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuun tai ympäristön suojeluun ilman liiketoiminnallista menestystä.

Rochen kestävä liiketoiminta

  • Teemme liiketoimintaa noudattaen korkeita eettisiä periaatteita ja valvomme ohjeiden noudattamista sisäisesti.
  • Tarjoamme työntekijöille korkealaatuiset ja palkitsevat työolosuhteet.
  • Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän turvallisuudesta.
  • Varmistamme, että lääkkeitämme tarvitsevilla potilailla on mahdollisuus niitä saada.
  • Vähennämme jatkuvasti toimintamme vaikutusta ympäristöön.
  • Tuemme paikallisia tiedeprojekteja.

Yksi osoitus liiketoimintamme kestävyydestä on kärkipaikkamme 11 vuotta peräkkäin DJIA Sustainability Index –vertailussa terveysalan yhtiöiden kategoriassa. Tässä vuosittaisessa vertailussa otetaan huomioon esimerkiksi liiketoiminnan läpinäkyvyys, sääntöjen noudattaminen, työpaikan moniarvoisuus ja yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Lue lisää siitä, mitä olemme oppineet yhteiskunnallisesti kestävän liiketoiminnan tärkeydestä sen jälkeen, kun yrityksemme perustettiin vuonna 1896. Linkki: http://www.roche.com/sustainability/