Roche Diagnostics & Orla DTx yhteistyössä varfariinihoitoa saavien potilaiden terveyttä edistämässä

Vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa keskiössä on potilaan saama terveyshyöty

Vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa (Value-based healthcare, VBHC) tavoitteena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmää. Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto ymmärretään usein resurssien järkevän kohdentamisen keinona, jolloin arvoa mitataan tarkastelemalla saatua hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin. Potilaalle mallin henkilökohtainen arvo merkitsee tarkoituksenmukaista hoitoa omakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso aikaisemmat webinaarit vaikuttavasta terveydenhuollosta

Vanhentuneet hankintamallit oli alkujaan suunniteltu matalakustanteisten ja isojen tuotemäärien ostamiseen. Ne eivät kuitenkaan sovellu tämän päivän innovatiivisten ratkaisujen ostamiseen. Kuuntele- 3-osainen webinaarisarja; mitä voidaan ja pitäisi tehdä?

Webinaarisarja saa jatkoa helmikuussa 2023:
Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon onnistunut esimerkki Suomesta.

Miksi arvopohjainen hankinta ja sen ymmärtäminen on tämän päivän terveydenhuollossa niin tärkeää? Pysy kuulolla, lisätietoa tulossa!

Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa. Palvelun Digi-HTA-arvioinnin on tehnyt FinCCHTA.

Digi - HTA suositus on pitkäjänteisen yhteistyön tulos
Digi-HTA-suositus on pitkäjänteisen yhteistyön tulos

10/10 Digi-HTA-arvioinnista ensimmäisenä palveluna Suomessa

Orla INR-etämittaus on saanut ensimmäisenä palveluna Suomessa parhaan mahdollisen käyttösuosituksen FinCCHTA:n toteuttamasta Digi-HTA arvioinnista.

FinCCHTA:n1 arviossa todetaan että tuotteen käyttöä suositellaan. Orla INR-etämittaus soveltuu käytettäväksi varfariinihoitoa saavien potilaiden omamittaukseen tai omahoitoon. Palvelun vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä ja sen käyttöön liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.

Digi-HTA suositus on luotettava ja puolueeton arvionti yrityksen tuotteen soveltuvuudesta.
Digi-HTA suositus on luotettava ja puolueeton arvionti yrityksen tuotteen soveltuvuudesta.
Terveydenhuollon edustajat voivat käyttää Digi-HTA-suositusta päätöksenteon tukena ja vaatimuksena hankinnan yhteydessä, tehdessään markkinakartoitusta tai palvelujen pilotointia aloitettaessa.
Terveydenhuolto voi käyttää Digi-HTA-suositusta päätöksenteon tukena ja vaatimuksena hankinnan yhteydessä, tehdessään markkinakartoitusta ja palvelujen pilotointia aloittaessa.

1 Orla INR etämittaus Digi-HTA arvioinnin sivu (FinccHTA): https://oys.fi/fincchta/arviot/orla-inr-etamittaus/, FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment)

Miten?

  • Potilas mittaa INR arvon ja säätää varfariinin annostuksen2
  • Potilaalla käytössä Orla Etämittaus sovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange mittalaite ja liuskat 24 kpl vuosittain
  • Sähköinen varfariinikortti
  • Muistutukset mittausajankohdista
  • Tieto siitä, että ammattilainen näkee hoitotason

2 Orla INR palvelussa mahdollisuus myös Omamittaukseen, jolloin ammattilainen säätää varfariinin annostuksen potilaan puolesta.

Lataa käyttöohje

Connected to smartphones

Orla INR-etämittaus antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden siirtää soveltuvat potilaat INR-Omahoitoon tai -Omamittaukseen. INR-etämittauksessa potilas mittaa INR arvon itse, ja joko säätää itse varfariinin annostuksen (Omahoito) tai säätää annostuksen antikoagulaatiohoitajan ohjeistuksella (Omamittaus).

INR-etämittaus tuo 24/7-näkymän potilaan antikoagulaatiohoidon toteutumiseen.

Itse prosessi on samankaltainen kuin tavanomainen INR-Omahoito tai -Omamittaus. Hoitopolun digitalisoinnilla potilaat säilyvät kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten seurannassa.

Prosessi alkaa potilaiden valinnalla, joskin lähtökohtaisesti voidaan todeta, että potilaita, joille palvelu ei sovi, on erittäin vähän. Koulutuksen jälkeen potilaalla on käytössä Orla INR puhelinsovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange mittalaite ja 24 kpl testiliuskoja vuosittain.

Potilaalla on käytössään sähköinen varfariinikortti ja järjestelmä muistuttaa mittausajankohdista. Potilas voi tehdä mittaukset ja annostelumuutokset turvallisin mielin, koska hän tietää, että ammattilainen seuraa hoidon toteutumista.

Orla etämittauksella toteutettavat omahoito ja omamittaus parantavat varfariinihoidossa olevien potilaiden hoitotasapainoa

Paremmat hoitotulokset ja tyytyväisemmät potilaat

Orla INR parantaa potilaiden hoitotasapainoa (Time in Therapeutic Range)

Antaa varmuuden hoidon onnistumisesta

Suora näkymä hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu

Orla INR tehotakuulla maksat hoitotasapainon ja säästettyjen kustannusten mukaan

Orla INR-etämittauksella hyvään hoitotasapainoon

Suurin osa VKA-hoidossa olevista pääsi hyvään hoitotasoon

TTR-jakauma ennen Orla INR käyttöä

TTR-jakauma ennen Orla INR käyttöä
The mean TTR pre intervention in the cohort was 70.71 (SD +/- 18.7); median 71.13 [IQR 56.7 – 84.8]

Puolet potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (TTR >80%) ja suurin osa saavutti hyvän hoitotasapainon

Puolet potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (TTR >80%) ja suurin osa saavutti hyvän hoitotasopainon
Mean TTR post intervention in the cohort was 75.72 (SD +/- 20.2); median 79.4 [IQR 64.2 – 88.6]

Varfariinihoidon optimoinnilla vähennetään päätetapahtumien riskiä

Useat tutkimukset varfariinihoidosta ovat osoittaneet, että hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi potilaan INR-arvon tulisi pysyä hoitoalueella yli 70% ajasta (TTR>70) ja parhaat hoitotulokset saavutetaan, kun potilas pysyy hoitoalueella yli 80% ajasta (TTR>80).

 

Otamme käyttöön vaikuttavaa etämonitorointia joka toimii käytännössä

Varmistamme vaikuttavuuden asiakkaan toimintaympäristössä

Vaikuttava etämittaus:

  1. Lääketieteellinen näyttö paremmista hoitotuloksista ja mitattavat resurssisäästöt.
  2. Terveystaloustieteellinen näyttö kannattavuudesta ja kuuluvuus vaikuttavuusperusteisen hankinnan piiriin.
  3. Yhteensopivuus terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja mittausdatan hyödyntäminen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa tukien.
  4. Käyttöönoton sujuvuuden ja resurssitehokkuuden määrittelee ensisijaisesti palvelun käytettävyys. Jatkuvat tukitoiminnot varmistavat palvelun ylläpidon vaivattomuuden.

Etämittaus parantaa Esan elämänlaatua

Kuusi vuotta aivoinfarktin jälkeen Esa Karjalainen elää täyttä elämää. Hän seuraa etämittarin avulla veren hyytymisarvoja ja elintärkeän lääkityksen oikeaa tasoa. Etämittauksen ansiosta Esan ei tarvitse käydä laboratoriossa mittauttamassa arvojaan, joten hän voi nauttia eräretkistä ilman stressiä.