Eteisvärinä

Eteisvärinä

Suomessa on arviolta yli 100.000 eteisvärinäpotilasta. Ikä on merkittävin yksittäinen tekijä eteisvärinän taustalla ja odotettavissa olevan eliniän pitenemisen myötä määrä todennäköisesti lisääntyy. Alle 60-vuotiaista noin 0,4 % ja yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää. Arviolta neljännes yli 40-vuotiaista saa jossain elämänsä vaiheessa eteisvärinän.1

Eteisvärinässä syke on joko ajoittain tai jatkuvasti epäsäännöllinen, mutta se voidaan varmuudella todeta vain sydänfilmin (EKG:n) avulla. Eteisvärinä-rytmihäiriö ei ole välittömästi vaarallinen, mutta voi ilman lääkehoitoa useita päiviä jatkuessaan aiheuttaa aivohalvauksen.Varsinkin kohtauksina esiintyvä eteisvärinä voi aiheuttaa epämiellyttäviä rytmihäiriötuntemuksia, suorituskyvyn laskua ja mm. virtsanerityksen lisääntymistä, mutta harvoin tajunnanhäiriöitä. Tällaisten kohtausoireiden tullessa ensi kertaa on syytä soittaa 112:een diagnoosin ja hoitoarvion saamiseksi.

 

Eteisvärinän oireet

Eteisvärinässä sydämen pumppausteho hieman alenee, mutta varsinkin iäkkäillä ihmisillä ja pitkään jatkuttuaan se ei paljoa haittaa normaalia elämää. Eteisvärinän oireet kuitenkin vaihtelevat suuresti ja iäkkäämmillä ihmisillä eteisvärinä voi olla myös täysin oireeton. Vain ajoittain eli kohtauksina esiintyvä eteisvärinä voi kuitenkin olla häiritsevää. Oireena on ahdistavaa oloa, huimauksen tunnetta ja suorituskyvyn heikkenemistä, joskus rintakipua ja virtsan erityksen lisääntymistä. Oireita aiheuttava eteisvärinäkohtaus ymmärrettävästi pelästyttää varsinkin ensimmäisen kerran ilmaantuessaan, vaikka ei olekaan hengenvaarallinen.2

Lue lisää eteisvärinästä

Lisätietoa kliinikoille

Mikä on eteisvärinä?

Eteisvärinä (AF), sydämen yläkammioiden epäsäännöllinen syke, on yleisin sydämen rytmihäiriö ja voi usein olla täysin oireeton. AF voi aiheuttaa komplikaatioita, kuten verihyytymiä, sydämen vajaatoimintaa ja jopa kuoleman. Suurin uhka AF-potilaille on viisinkertainen aivohalvauksen riski, joka johtuu veritulppien muodostumisesta sydämessä ja tukkeutuneista verisuonista aivoissa.

NT-proBNP:n käyttö sellaisten iäkkäiden potilaiden tunnistamiseen, joilla on suuri eteisvärinän riski

AF-potilaat altistuvat viisinkertaiselle aivohalvauksen ja siten aivovaurion, vamman tai kuoleman riskille. Yksi avaintekijöistä aivohalvauksen vähentämisessä on eteisvärinäriskissä olevien ihmisten varhainen havaitseminen paremmilla tunnistusmenetelmillä.

Elecsys® NT-proBNP:n uusi käyttötarkoitus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille biomarkkereihin perustuvan ratkaisun, joka tunnistaa riskiryhmässä olevat ihmiset ja voi yhdessä EKG:n kanssa auttaa onnistuneessa diagnoosissa hoidon aloittamiseksi.

Äänetön AF on yleistä

1,4 %:lla yli 65-vuotiaista aikuisista saattaa olla diagnosoimaton AF. Hiljainen AF ilmaantuu useimmiten vasta AF:n vakavien komplikaatioiden, kuten aivohalvauksen tai sydämen vajaatoiminnan jälkeen.

Lue lisää eteisvärinästä (EN)

Lataa esite Elecsys® NT-proBNP eteisvärinään (EN)

CoaguChek INRange osana vaikuttavaa INR-etämonitorointia

CoaguChek INRange osana INR-etämonitorointia yhdistää kätevän, kannettavan ja käyttäjäystävällisen mittarin ja laadukkaan INR-etämittauksen. Mittari määrittää INR-arvon (International Normalized Ratio) kapillaarikokoveripisarasta - yksinkertaista, tarkkaa ja luotettavaa. INR-etämittaus tukee varfariinihoitoa omamittauksen tai omahoidon avulla ja mahdollistaa suoran näkymän potilaiden hoitomyönteisyyteen ja tuloksiin etänä.

Lue lisää Roche & Orla DTX yhteistyöstä ja INR-etämonitoroinnista osana vaikuttavaa etämonitorointia

Lisätietoa laboratorioille

Eteisvärinä (AF), sydämen yläkammioiden epäsäännöllinen syke, on yleisin sydämen rytmihäiriö ja voi usein olla täysin oireeton. Tila itsessään ei välttämättä ole vaarallinen, mutta se voi aiheuttaa komplikaatioita, kuten verihyytymiä, sydämen vajaatoimintaa ja jopa kuoleman. Suurin uhka AF-potilaille on viisinkertainen aivohalvauksen riski, joka johtuu verihyytymien muodostumisesta sydämessä ja tukkeutuneista verisuonista aivoissa.3

Tuotteet ja niiden käyttötarkoitus

Elecsys® GDF-15

Elecsys® GDF-15 -määritys on tarkoitettu akuutti sepelvaltimotautia (ACS) tai kroonista sydämen vajaatoimintaa (CHF) sairastavien potilaiden riskin jakamiseen ja avuksi eteisvärinää (AF) sairastavien potilaiden vakavien verenvuototapahtumien riskien ennustamisessa. Elektrokemiluminesenssi-immunomääritys “ECLIA” on tarkoitettu käytettäväksi Elecsys®- ja cobas e -immunomääritysanalysaattoreissa.

Roche GDF-15 on ABC-verenvuotoriskipisteiden vahvin ennustaja, mikä antaa paremman käsityksen kunkin potilaan verenvuotoriskiprofiilista ja voi auttaa hoitopäätösten tekemisessä.

NT-proBNP

NT-proBNP:tä käytetään ABS Scores -mittauksissa arvioimaan AFib-potilaiden tulehdusriskiä ja verenvuotoa. Se auttaa myös tunnistamaan iäkkäitä henkilöitä, joilla on suuri eteisvärinän riski.

cTnT-hs

Troponiinia käytetään myös yhdessä NT-proBNP:n ja GDF-15:n kanssa ABC Bleeding & Stroke -riskin arvioinnissa.

CoaguCheck INRange

CoaguChek® INRange on kätevä, kannettava ja käyttäjäystävällinen mittari oraalisen antikoagulanttihoidon seurantaan. Se määrittää INR-arvon (International Normalized Ratio) kapillaarikokoveripisarasta – yksinkertaista, tarkkaa ja luotettavaa.

OrlaDTx

Roche Diagnostics & Orla DTx yhteistyössä varfariinihoitoa saavien potilaiden terveyttä edistämässä

Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa. Palvelun Digi-HTA-arvioinnin on tehnyt FinCCHTA. 

Lue lisää Roche & Orla DTX yhteistyöstä ja INR-etämonitoroinnista osana vaikuttavaa etämonitorointia

Lähteet

1. https://www.duodecimlehti.fi/duo14346

2. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00015

3. Go AS, et ai. JAMA 2001; 285:2370. 2. Friberg J, et ai. Am J Cardiol 2004; 94:889

Kiitos yhteydenotostasi!