Eteisvärinä

Eteisvärinä

Suomessa on arviolta yli 100 000 eteisvärinäpotilasta. Ikä on merkittävin yksittäinen tekijä eteisvärinän taustalla. Odotettavissa olevan eliniän pitenemisen myötä eteisvärinäpotilaiden määrä todennäköisesti lisääntyy. Alle 60-vuotiaista noin 0,4 % ja yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää. Arviolta neljännes yli 40-vuotiaista saa jossain elämänsä vaiheessa eteisvärinän.1

Eteisvärinässä syke on joko ajoittain tai jatkuvasti epäsäännöllinen, mutta se voidaan varmuudella todeta vain sydänfilmin (EKG:n) avulla. Eteisvärinärytmihäiriö ei ole välittömästi vaarallinen, mutta jatkuessaan useita päiviä ilman lääkehoitoa se voi aiheuttaa aivohalvauksen. Varsinkin kohtauksina esiintyvä eteisvärinä voi aiheuttaa epämiellyttäviä rytmihäiriötuntemuksia, suorituskyvyn laskua ja mm. virtsanerityksen lisääntymistä, mutta harvoin tajunnanhäiriöitä. Tällaisten kohtausoireiden tullessa ensi kertaa on syytä soittaa 112:een diagnoosin ja hoitoarvion saamiseksi.

 

Eteisvärinän oireet

Eteisvärinässä sydämen pumppausteho hieman alenee, mutta varsinkin iäkkäillä ihmisillä ja pitkään jatkuttuaan se ei paljoa haittaa normaalia elämää. Eteisvärinän oireet vaihtelevat suuresti. Iäkkäämmillä ihmisillä eteisvärinä voi olla myös täysin oireeton. Vain ajoittain, eli kohtauksina, esiintyvä eteisvärinä voi kuitenkin olla häiritsevää. Oireena on ahdistavaa oloa, huimauksen tunnetta ja suorituskyvyn heikkenemistä, joskus rintakipua ja virtsan erityksen lisääntymistä. Oireita aiheuttava eteisvärinäkohtaus ymmärrettävästi pelästyttää varsinkin ensimmäisen kerran ilmaantuessaan, vaikka ei olekaan hengenvaarallinen.2

Lue lisää eteisvärinästä

Lisätietoa kliinikoille

Mikä on eteisvärinä?

Eteisvärinä (AF), sydämen yläkammioiden epäsäännöllinen syke, on yleisin sydämen rytmihäiriö ja voi usein olla täysin oireeton. AF voi aiheuttaa komplikaatioita, kuten verihyytymiä, sydämen vajaatoimintaa ja jopa kuoleman. Eteisvärinäpotilaiden aivohalvausriski ilman antikoagulaatiohoitoa on keskimäärin viisinkertainen verrattuna sinusrytmissä oleviin. Aivohalvausriski johtuu veritulppien muodostumisesta sydämessä ja tukkeutuneista verisuonista aivoissa. Eteisvärinä kasvattaa myös aivovaurioiden ja kuoleman riskiä.3

NT-proBNP:n käyttö riskiryhmään kuuluvien, iäkkäiden potilaiden tunnistamisessa

AF-potilaat altistuvat viisinkertaiselle aivohalvauksen ja siten aivovaurion, vamman tai kuoleman riskille. Eteisvärinäriskiryhmään kuuluvien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää aivohalvausten vähentämiseen tähtäävässä työssä.

Elecsys® NT-proBNP:n uusi käyttötarkoitus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille biomarkkereihin perustuvan ratkaisun, joka tunnistaa eteisvärinäriskiryhmään kuuluvat henkilöt. EKG varmistaa diagnoosin, jonka jälkeen potilaat voidaan ohjata hoidon piiriin.

Hiljainen eteisvärinä on yleistä

1,4 %:lla yli 65-vuotiaista aikuisista saattaa olla diagnosoimaton AF. Hiljainen AF ilmaantuu useimmiten vasta AF:n vakavien komplikaatioiden, kuten aivohalvauksen tai sydämen vajaatoiminnan jälkeen.

Lue lisää eteisvärinästä (EN)

Lataa esite: Parempi eteisvärinän diagnoosi ja hoito Elecsys® NT-proBNP -seulonnalla

CoaguChek INRange osana vaikuttavaa INR-etämonitorointia

CoaguChek INRange osana INR-etämonitorointia yhdistää kätevän, kannettavan ja käyttäjäystävällisen mittarin ja laadukkaan INR-etämittauksen. Mittari määrittää INR-arvon (International Normalized Ratio) kapillaarikokoveripisarasta - yksinkertaista, tarkkaa ja luotettavaa. INR-etämittaus tukee varfariinihoitoa omamittauksen tai omahoidon avulla ja mahdollistaa suoran näkymän potilaiden hoitomyönteisyyteen ja tuloksiin etänä.

Lue lisää Roche & Orla DTX yhteistyöstä ja INR-etämonitoroinnista osana vaikuttavaa etämonitorointia

Lisätietoa laboratorioille

Eteisvärinä (AF), sydämen yläkammioiden epäsäännöllinen syke, on yleisin sydämen rytmihäiriö. Se voi usein olla täysin oireeton. Tila itsessään ei välttämättä ole vaarallinen, mutta se voi aiheuttaa komplikaatioita, kuten verihyytymiä ja sydämen vajaatoimintaa. Joskus AF johtaa kuolemaan. Ilman antikoagulaatiohoitoa olevilla AF-potilailla on viisinkertainen aivohalvauksen riski sinusrytmissä oleviin verrattuna. Se johtuu verihyytymien muodostumisesta sydämessä ja tukkeutuneista verisuonista aivoissa.4

Tuotteet ja niiden käyttötarkoitus

Elecsys® GDF-15

Elecsys® GDF-15 -määritys on tarkoitettu helpottamaan akuuttia sepelvaltimotautia (ACS) tai kroonista sydämen vajaatoimintaa (CHF) sairastavien potilaiden riskiluokittelua ja vakavien verenvuototapahtumien riskien ennustamista eteisvärinäpotilaiden (AF) kohdalla. Elektrokemiluminesenssi-immunomääritys “ECLIA” on tarkoitettu käytettäväksi Elecsys®- ja cobas e -immunomääritysanalysaattoreissa.

ABC-bleeding risk score on verenvuotoriskin mallinukseen käytetty pisteytystapa, jossa otetaan huomioon ikä ”Age”, biomarkkerit ”Biomarkers” (GDF 15, cTNT hs, and hemoglobin) ja kliininen historia ”Clinical history”. Roche GDF-15 auttaa ”ABC-verenvuotoriskipisteiden” ennustamisessa. Ennuste edesauttaa potilaan verenvuotoriskiprofiilin muodostamista ja hoitopäätösten tekemistä.

NT-proBNP

NT-proBNP:tä käytetään ABS Scores -mittauksissa arvioimaan AFib-potilaiden tulehdusriskiä ja verenvuotoa. Se auttaa myös iäkkäiden, korkean eteisvärinäriskin omaavien henkilöiden tunnistamisessa.

cTnT-hs

Troponiinia käytetään myös yhdessä NT-proBNP:n ja GDF-15:n kanssa ABC Bleeding & Stroke -riskin arvioinnissa.

CoaguCheck INRange

CoaguChek® INRange on kätevä, kannettava ja käyttäjäystävällinen mittari oraalisen antikoagulanttihoidon seurantaan. Se määrittää INR-arvon (International Normalized Ratio) kapillaariverinäytteestä – yksinkertaista, tarkkaa ja luotettavaa.

OrlaDTx

Roche Diagnostics & Orla DTx yhteistyössä varfariinihoitoa saavien potilaiden terveyttä edistämässä

Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa. Palvelun Digi-HTA-arvioinnin on tehnyt FinCCHTA. 

Lue lisää Roche & Orla DTX yhteistyöstä ja INR-etämonitoroinnista osana vaikuttavaa etämonitorointia

Lähteet

1. https://www.duodecimlehti.fi/duo14346

2. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00015

3. https://www.duodecimlehti.fi/duo14331

4. Go AS, et ai. JAMA 2001; 285:2370. 2. Friberg J, et ai. Am J Cardiol 2004; 94:889

Kiitos yhteydenotostasi!