Sydantaudit

Roche Diagnostics – sydän edellä

Roche Diagnostics tarjoaa ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen.

Roche Diagnostics on ollut sydän- ja verisuonitautien in vitro -diagnostiikan edelläkävijä yli 30 vuotta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan testiemme suorituskykyä, tuloksia ja luotettavuutta. Tavoitteemme on entistä varmempi ja varhaisempi kliininen päätöksenteko ja potilaiden parempi hoito. Kiinnitämme erityistä huomiota tehokkuuteen ja kustannusten hallintaan kehittämällä nykyaikaisia, digitaalisia ratkaisuja.

Couple waling in the forest

Sydän- ja verisuonitaudit tulee havaita hyvissä ajoin

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmassa. Arviolta kolmannes kuolemista johtuu niistä.

Sydän- ja verisuonitautien lisääntyminen ja niistä johtuvat korkeat hoitokustannukset edellyttävät, että taudit havaitaan varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on, että sydän- ja verisuonitauteja päästään hoitamaan ja seuramaan ajoissa.

Roche tarjoaa sydänmerkkiaineiden markkinajohtajana diagnostisia testejä sydämen vajaatoiminnan (heart failure, HF), akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän (acute coronary syndrome, ACS) ja eteisvärinän (atrial fibrillation, AF) havaitsemiseksi.

Sydänmerkkiaineiden avulla saadaan usein ratkaisevaa tietoa, kun tarvitaan nopeaa ja tarkkaa diagnoosia.

Man in the forest

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä

Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan omahoidon ohjauksen keskeiset sisällöt, jotta potilas voi saada ohjauksessa riittävät tiedot omahoidon toteuttamiseen.

Suositus on tarkoitettu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjausta antaville terveydenhuollon ammattilaisille. Suosituksen sisällöt soveltuvat sairaalahoitojaksolla, kotiutumisvaiheessa ja kotiutumisen jälkeisessä intensiivisen sairauden tilan seurannassa tapahtuvaan omahoidon ohjaukseen.

Tutustu hoitosuositukseen

Researchers

Menestystarina: NT-proBNP

Roche Diagnosticsin ja Medinovan yhteistyössä kehittämä NT-proBNP on kultainen standardi sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa. Nykyään natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa. Lue, miten NT-proBNP-määritys syntyi.

Tutustu menestystarinaan

Varmempia päätöksiä varhaisemmassa vaiheessa

Doctors meeting

Nykyaikaiset laitteet ja testit

Tietoa hoitopäätöksen tueksi nopeasti. Tehosta hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja sydän- ja verisuonitautien hoitopolun jokaiseen vaiheeseen.

Tehosta hoitoprosessia

Doctors meeting

Enemmän aikaa potilastyöhön

Pyrimme parantamaan potilaiden hoitoa kehittämällä sydän- ja verisuonitautien diagnosointia, hoitoa ja omaseurantaa. Kiinnitämme erityistä huomiota laitteidemme käytettävyyteen. cobas h 232 -vieritestijärjestelmä ja CoaguChek-tuoteperhe tarjoavat molemmat helppokäyttöistä ja luotettavaa teknologiaa.

Löydä hyvä hoitotasapaino

Doctor checking tablet

Kustannustehokas hoitopolku

Roche Diagnosticin kehittämän laskurin avulla terveydenhoitoalan päättäjät voivat tarkastella erilaisten antikoagulaatiohoitomallien kustannuksia. Laskuri näyttää muun muassa kuinka paljon antikoagulaatiopotilaita on eri kunnissa ja miten tilanne tulee kehittymään väestörakenteen muuttuessa. Työkalun tiedot päivitetään kerran vuodessa ja ne perustuvat KELA:n ja THL:n tilastoihin.

Tarkastele hoitomallien kustannuksia

Lähteet:

  1. World Health Organization: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Accessed October 2018, 13th]
  2. Roffi, M. et al. (2016). Eur Heart J 37(3), 267-315
  3. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failure-diagnosis-and-management-in-primary-care/. [Accessed on January 2018, 23rd]
  4. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18:891-975
  5. Yancy et al. (2017). Circulation. 136(6):e137-e161
Kiitos yhteydenotostasi!