MS-tauti on etenevä, yksilöllinen ja monimuotoinen neurologinen sairaus. Tämän vuoksi kaikkea tietoa sen oireista, etenemisestä tai hoidosta ei voi soveltaa kaikkiin tapauksiin. Omia oireita tai sairauden hoitoa koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä esimerkiksi hoitavan lääkärin tai MS-hoitajan puoleen.

 

Lisätietoa MS-taudista voi lukea seuraavista lähteistä:

  • Neuroliitto tarjoaa monipuolista tietoa ja neuvontaa sairauden kanssa elämiseen kuten sosiaaliturvaan tai palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

https://neuroliitto.fi/

  • Käypä hoito -sivulla on MS-taudin voimassa oleva suomalainen hoitosuositus.

https://www.kaypahoito.fi/hoi36070

 

Sisällöstä vastaa Roche Oy