Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics

Mikä on biomarkkeri?

Tieteen termipankki* kiteyttää, että biomarkkeri on tekijä tai ominaisuus, joka ilmentää ympäristön tai eliön biologisen tilan muutosta.

Biomarkkereita voivat olla esimerkiksi molekyylit, solut, eliöt, proteiinit ja hormonit. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan ympäristön tai eliön altistumista vierasaineelle tai vierasaineen vaikutusta kyseiseen ympäristöön tai eliöön.

Biomarkkereita ovat myös kehon ominaisuudet, kuten lämpötila tai verenpaine, joita voidaan mitata objektiivisesti.

Biomarkkereilla on ratkaiseva rooli lääketieteellisessä tutkimuksessa, sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Ne auttavat tutkijoita ymmärtämään, miten sairaudet vaikuttavat elimistöön ja arvioimaan lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta.

Niiden avulla saadaan tietoja, joiden avulla lääkärit voivat tehdä diagnooseja ja hoitaa potilaita entistä tehokkaammin.

 

Miksi biomarkkerit ovat tärkeitä Alzheimerin taudin hoidossa?

Alzheimerin tauti on erittäin monimutkainen sairaus. Mitä enemmän tiedämme sen biomarkkereista, sitä paremmin ymmärrämme itse tautia ja sitä, miten sitä diagnosoidaan ja hoidetaan.

Biomarkkereista toivotaan olevan apua:

  • Diagnoosin tekemisessä entistä tarkemmin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa
  • Alzheimerin taudin seurannassa
support-earlier-more-accurate-diagnosis-carousel-896x500

Nykyään Alzheimerin taudin toteaminen perustuu pitkälti sairastuneiden tai heidän läheistensä kuvaamiin oireisiin, henkilön muistin testaamiseen ja muiden tautien poissulkemiseen. Koska taudin alkuvaiheen oireet ovat varsin huomaamattomia tai ne lasketaan kuuluvan osaksi normaalia ikääntymistä, taudin diagnosointi varhaisessa vaiheessa voi olla haastavaa.

monitor-progression-disease-896x500

Biomarkkereiden muutokset ja niiden mittaaminen voivat auttaa arvioimaan potilaan sairauden etenemistä.

Biomarkkereita käytetään kliinisissä tutkimuksissa tähän tarkoitukseen jo nyt.

 

Mitä biomarkkereita voidaan käyttää Alzheimerin taudin diagnosoinnissa?

Alzheimerin taudissa on useita biomarkkereita, ja niiden määrä kasvaa tautiin liittyvän tiedon lisääntyessä. Tärkeimpiä ja varhaisimpia tunnusmerkkejä ovat aivoihin kertyvät beeta-amyloidit ja tau-proteiinit.

beta-amyloid-1920-FI.gif
tau-tangles-1920-FI.gif

 

Miten Alzheimerin taudin biomarkkereita mitataan?

Nykyisin käytössä on kaksi tapaa testata Alzheimerin taudin biomarkkereita.

Aivojen magneettikuvaus

Aivojen kuvantamiseen on tarjolla erilaisia menetelmiä aina CT- ja MRI-kuvauksesta (tietokonetomografia ja magneettikuvaus) kehittyneempään PET-kuvaukseen (positroniemissiotomografia). PET-tutkimuksen avulla nähdään, onko aivoihin muodostunut beeta-amyloidia tai tau-proteiinia. Tuloksia voidaan myös verrata edellisen kuvauksen tuloksiin.

Aivo-selkäydinnesteen tutkiminen

Aivo-selkäydinneste (CSF) on kirkasta, juoksevaa nestettä, jota on aivojen ja selkäytimen ympärillä.

Beeta-amyloidin ja Tau-proteiinin epänormaalit määrät aivoissa heijastuvat niiden määriin aivoselkäydinnesteessä, josta muutokset voidaan havaita biomarkkeritesteillä.

Aivo-selkäydinnestenäyte otetaan potilaan alaselästä käyttämällä samanlaista neulaa, jota käytetään selkäydinpuudutuksessa (epiduraali) synnytyksen aikana.

Näytteenottamiseen liittyvät riskit ovat vähäiset: yleisimmät sivuvaikutukset ovat päänsärky ja selkäkipu.

 

Miten biomarkkerit voivat auttaa entistä varhaisemman diagnoosin tekemisessä?

ad-testing-896x500

Yksi Alzheimerin taudin (AT) parissa työskentelevien tutkijoiden prioriteeteista on kehittää nopeita, vähemmän invasiivisia ja laajalti saatavilla olevia verikokeita AT-biomarkkereiden mittaamiseksi.

*Tieteen termipankki 22.9.2021: Biologia:biomarkkeri.

 

Want to read this article in English?

Yes

 

Lähteet

1. BrightFocus Foundation. Amyloid Plaques and Neurofibrillary Tangles.
https://www.brightfocus.org/news/amyloid-plaques-and-neurofibrillary-tangles.

2. Molinuevo JL, et al. Current state of Alzheimer's fluid biomarkers. Acta Neuropathologica 2018;136(6):821-53.

3. National Institute on Aging. What Happens to the Brain in Alzheimer’s disease? [Internet; cited 2020 June 17].
Available from: https://www.nia.nih.gov/health/what-happens-brain-alzheimers-disease.

4. Mandelkow EM, Mandelkow E. Biochemistry and Cell Biology of Tau Protein in Neurofibrillary Degeneration. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012; 2(7):1-25.