Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti

Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

 

 

Alzheimerin tauti ja sen kulku

Alzheimerin tauti on vaiheittain etenevä neurologinen sairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Kaikista etenevää muistisairautta potevista noin 70 prosentilla on Alzheimerin tauti. Taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä, ja se on yleisempi naisilla kuin miehillä.

Alzheimerin tauti alkaa muistihäiriöllä, ja se voidaan diagnosoida jo ennen dementiaa tyypillisen oirekuvan perusteella.1 Varhaisena oireena saattaa esiintyä hahmottamisen, kielellisten toimintojen tai toiminnanohjauksen heikentymistä ennen selkeää muistioiretta.

Miksi biomarkkerit ovat tärkeitä Alzheimerin taudin hoidossa?

Biomarkkeri on tekijä tai ominaisuus, joka ilmentää ympäristön tai eliön biologisen tilan muutosta. Biomarkkereita voivat olla esimerkiksi molekyylit, solut, eliöt, proteiinit ja hormonit, ja niillä on ratkaiseva rooli lääketieteellisessä tutkimuksessa, sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Alzheimerin tauti on erittäin monimutkainen sairaus. Mitä enemmän tiedämme sen biomarkkereista, sitä paremmin ymmärrämme itse tautia ja sitä, miten sitä diagnosoidaan ja hoidetaan. Biomarkkereiden muutokset ja niiden mittaaminen voivat auttaa arvioimaan potilaan sairauden etenemistä. Biomarkkereita käytetään kliinisissä tutkimuksissa tähän tarkoitukseen jo nyt2.

Biomarkkereista toivotaan olevan apua:

  • Diagnoosin tekemisessä entistä tarkemmin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa
  • Alzheimerin taudin seurannassa