Miksi vaikuttavuusperusteinen hankinta sopii erinomaisesti sydämen vajaatoiminnan etäseurantaan?
 

Sydämen vajaatoiminta (CHF) on krooninen paheneva sairaus, joka lisää terveydenhuoltopalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Vaikuttavuusperusteinen hankinta tarjoaa tehokkaan ja kustannustehokkaan tavan vastata näihin haasteisiin yhdistämällä etäseurannan ja vaikuttavuuden mittaamisen. Tarkastelemme tässä, miksi vaikuttavuusperusteinen hankintamalli soveltuu erinomaisesti sydämen vajaatoiminnan etäseurantaan.

Etäseuranta on tehokasta

Roche Diagnosticsin ja Etelä-Savon hyvinvointialueen (Essote) CHF-etäseurantapilotti osoitti, että etäseuranta on vaikuttavaa ja sydämen vajaatoimintapotilaat hyötyvät intensiivisestä etäseurannasta. Etäseurannan avulla potilaat voivat saada paremman hoitotasapainon, mikä parantaa elämänlaatua, vähentää terveydenhuollon palvelujen käyttöä ja tuottaa merkittäviä säästöjä.

Vaikuttavuuden mittaaminen
Vaikuttavuusperusteinen hankinta perustuu terveydenhuoltopalvelujen tulosten säännölliseen ja systemaattiseen mittaamiseen. Roche Diagnosticsin sydämen vajaatoiminnan etäseurantaratkaisu soveltuu hyvin yhdistettäväksi vaikuttavuusperusteisen hankintamallin kanssa, koska etäseurannan vaikuttavuutta pystytään mittaamaan Roche Diagnosticsin etäseuranta-alustan ja sairaalan potilastietojärjestelmän kautta.

Potilaskeskeisyys
Potilaskeskeisyys on oleellinen osa Roche Diagnosticsin etäseurannan vaikuttavuuden mittausta. Vaikuttavuusindikaattoreina ovat potilaiden etäseurannan mittausohjelman noudattaminen ja potilaan elämänlaatu, sekä sydämen vajaatoimintaan liittyvien ensiapukäyntien ja sairaalapäivien vähentäminen. Roche Diagnosticsilla on hyvin valmistellut ja selkeät vaikuttavuusindikaattorit, budjetointityökalu ja arviointiprosessi etäseurantaa varten.

Vaikuttavuusperusteinen hankinta
Sairaaloiden ja hyvinvointialueiden yhtenä päätavoitteena on keskittyä tuottamaan ja rahoittamaan terveydenhuoltopalveluja, jotka ovat vaikuttavia, eivätkä kasvata terveydenhuollon kuluja. Roche Diagnosticsin vaikuttavuusperusteisessa hankintamallissa etäseurannan hinta on sidottu mitattuihin tuloksiin. Palvelun hinta nousee sitä mukaan kun yhdessä asetetut indikaattoritavoitteet saavutetaan. Tämä pienentää sairaaloiden ja hyvinvointialueiden riskiä sekä varmistaa sen, että ostettu etäseurantapalvelu on vaikuttavaa. Vaikuttavuusperusteisen hankintamallin vahvuutena on myös se, että terveyspalvelujen tuottajien, maksajien ja Roche Diagnosticsin tavoitteet ovat yhdensuuntaiset. Kaikki keskittyvät yhdessä tuottamaan vaikuttavaa etäseurantapalvelua.

Vaikuttavuusperusteisuus ja kustannussäästöt
Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa terveyspalveluja valitaan tuotetun arvon ja terveyshyötyjen perusteella, ei vain pelkän hinnan perusteella. Tämän vaikuttavuusperusteisuuden kautta pystytään tekemään valintoja, jotka tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä. Essoten pilotti osoitti, että etäseuranta vähentää sydämen vajaatoimintapotilaiden ensiapukäyntejä ja uudelleen sairaalaanottoja, ja tuottaa näin huomattavia säästöjä hyvinvointialueelle. Roche Diagnosticsin etäseurantaratkaisun terveyspalvelujen käyttöindikaattorien perusteella pystytään arviomaan etäseurannalla saavutettujen säästöjen määrää.

Tietoa etäseurannan jatkuvaan kehittämiseen
Roche Diagnosticsin etäseurantapalvelussa vaikuttavuuden systemaattinen mittaaminen ja tulosten säännöllinen arviointi tuottavat arvokasta tietoa etäseurannan jatkuvaan kehittämiseen. Potilaskeskeisten indikaattorien perusteella pystytään tunnistamaan etäseurantastrategian ja -palvelujen parannuskohteita sekä keskittymään etäseurannan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi vaikuttavuustieto auttaa kohdentamaan palvelun vajaatoimintapotilasryhmiin, jotka hyötyvät eniten etäseurannasta. Säännöllinen arviointiprosessi ja työryhmät tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön, parhaiden käytäntöjen ja innovatiivisten ideoiden vaihtoa varten.

Yhteenveto
Vaikuttavuusperusteinen hankintamalli on erinomainen valinta sydämen vajaatoiminnan etäseurantaan, koska se keskittyy potilaiden hoitotulosten parantamiseen ja kustannustehokkaiden valintojen tekemiseen. Etäseuranta on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tasapainottaa sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoa, mikä johtaa potilaiden elämänlaadun paranemiseen, terveydenhuollon palvelujen käytön vähenemiseen ja merkittäviin kustannussäästöihin. Vaikuttavuusperusteinen hankinta edistää potilaskeskeistä lähestymistapaa, joka korostaa tulosten mittaamista ja palvelun jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi se mahdollistaa yhteistyön ja tiedonvaihdon terveyspalvelujen tuottajien ja Rochen välillä.

 

Jari Kempers
terveystaloustieteilijä, PhD
European Health Economics Oy
 

Roche Diagnostics Oy hyödyntää Jari Kempersin asiantuntijuutta terveystaloustietoalueella. Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ja vaikuttavuusperusteisen hankintamallin toteutuksesta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan.

Roche Diagnostics Oy
Pia Koponen
Healthcare Solutions Lead
pia.koponen(at)roche.com
+358 40 900 9560

 

Katso ajankohtainen webinaarisarja vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta!

Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

 

 

MC-FI-01674