Autamme ymmärtämään sairautta paremmin

Otamme potilaan näkökulman huomioon työmme ja tuotekehityksemme jokaisessa vaiheessa. Haluamme auttaa sekä potilaita että heidän läheisiään ymmärtämään sairautta ja sen oireita paremmin.

Roche on yksilöidyn terveydenhoidon edelläkävijä ja johtava yritys in vitro -diagnostiikassa. IVD- eli in vitro -diagnostiikalla tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään koeputkessa tai esimerkiksi soluviljelmässä. Laboratoriotestauksen avulla sairaudet on mahdollista todeta varhaisessa vaiheessa ja potilaalle voidaan tarjota optimaalista, yksilöllistä hoitoa. Oikeanlainen hoito sairauden varhaisessa vaiheessa paitsi parantaa potilaiden elämänlaatua, myös säästää yhteiskunnan varoja.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri potilasjärjestöjen kanssa, jotta pystymme palvelemaan potilaita mahdollisimman hyvin ja kehittämään tuotteitamme tehokkaasti ja monipuolisesti. Potilasjärjestöyhteistyön avulla lisäämme myös eri sairauksien tunnettuutta. Yhteistyössä noudatamme Lääketeollisuus ry:n ja Rochen sisäisiä ohjeita.