Sisällöstä vastaa Roche Oy.

Ainutlaatuinen osaamisemme

Roche on maailman suurin bioteknoogiayritys, joka tuo yhteen lääkealan, diagnostiikan ja terveystiedon erityisosaamista. Tämä antaa yrityksellemme erityisaseman kehittäessä yksilöityjä ratkaisuja potilaan hoitopolun eri vaiheisiin. Rochella on lääkekehitysyksiköt Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Tämän lisäksi toimimme yhdessä laajan yhteistyökumppanien verkoston kanssa.

Tutkimuskohteemme

Olemme erikoistuneet sairaalalääkkeisiin ja uudenlaisiin syöpähoitoihin. Meillä on myös laajoja tutkimusohjelmia neurologisten sairauksien, keuhkosairauksien, immunologisten ja hematologisten sairauksien sekä silmäsairauksien alueilla. Tavoitteemme on kehittää yhä yksilöllisempiä lääkkeitä ja tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivaa hoitoa. Investoimme vuosittain merkittävän osan liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Roche on maailmanlaajuisesti yksi eniten lääketieteellistä tutkimusta tekevistä yrityksistä ja panostamme vahvasti tutkimustoimintaan myös Suomessa.

Tarkka ja luotettava laboratoriodiagnostiikka on pohjana yksilölliselle terveydenhuollolle, joten sen merkitys kasvaa jatkuvasti väestön ikääntyessä ja sairauksien kroonistuessa. Myös uusien tautien tunnistaminen ja pandemioiden hallitseminen edellyttävät luotettavien laboratoriotestien jatkuvaa kehitystyötä. Roche Diagnostics on tämän kehitystyön arvostetuimpia osaajia. Kehittämämme laitteet ja diagnostiset testit ovat käytössä Suomen suurimmissa sairaalalaboratorioissa ja lähes kaikissa kliinisiä testejä tekevissä julkisen ja yksityisen puolen yksiköissä.

Uuden lääkeaineen kehitys

Kun sopiva lääkeainemolekyyli on löydetty, sitä muokataan tarkoitukseen paremmin sopivaksi. Ennen kuin tutkimusta voidaan tehdä ihmisillä, lääkeainetta tutkitaan laboratoriossa. Näiden tutkimusten avulla selvitetään, ovatko lääkeaineet riittävän turvallisia, jotta niitä voitaisiin antaa ihmiselle. Tämän jälkeen edetään kliinisiin lääketutkimuksiin, joissa lääkeainetta annetaan ihmisille. Tässä vaiheessa tutkimusten avulla selvitetään mm. onko uusi lääkemolekyyli riittävän tehokas, millainen on sen turvallisuusprofiili, auttaako se parantamaan sairauden tai ehkäisemään sairauden etenemistä ja voidaanko sille hakea myyntilupaa.