Uutiset

Espoo, 06.04.2017

Uusia tutkimustuloksia edenneen ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Roche julkisti tuloksia faasin III ALUR-tutkimuksesta, jossa verrattiin alektinibia ▼ (Alecensa) kemoterapiaan ALK-positiivista (anaplastinen lymfokinaasi) ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla, joiden tauti oli edennyt platinapohjaisen kemoterapian ja kritsotinibihoidon jälkeen. Tutkimus osoitti alektinibihoidon pidentävän merkitsevästi tätä vakavaa sairautta sairastavien potilaiden etenemisvapaata elinaikaa (PFS).1 Tutkimuksen vertaisarvioidut tulokset julkaistaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Euroopan komissio myönsi helmikuussa 2017 alektinibille ehdollisen myyntiluvan ALK-positiivisen (anaplastinen lymfoomakinaasi) ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuispotilailla, joiden tauti on edennyt kritsotinibihoidon jälkeen.2 Ensilinjan hoitona alektinibia tutkitaan faasin III ALEX-tutkimuksessa, josta odotetaan tuloksia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.3

ALK-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä diagnosoidaan arviolta 75 000 ihmisellä maailmanlaajuisesti joka vuosi.4,5,6Se on keuhkosyövän  muoto, johon sairastutaan tyypillisesti nuoremmalla iällä (mediaani 52 vuotta).7 Yleensä tähän keuhkosyövän muotoon sairastuneilla potilailla ei ole tupakointitaustaa tai he ovat tupakoineet vain vähäisesti.8
 

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  

FI/ROCH/1704/0064

 

Lehdistötiedustelut:
Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin: +358 40 5932127
sähköposti: [email protected]


Lähteet:

  1. ClinicalTrials.gov. [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02604342.
  2. European Medicines Agency. [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004164/smops/Positive/human_smop_001082.jsp&mid=WC0b01ac058001d127.
  3. ClinicalTrials.gov. [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02075840.
  4. GLOBOCAN. Lung Cancer. [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.
  5. American Cancer Society. What Is Non-Small Cell Lung Cancer? [Internet; cited 2017 Mar 28]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html.
  6. Dearden S, et al. Mutation incidence and coincidence in non-small-cell lung cancer: meta-analyses by ethnicity and histology (mutMap). Ann Onc. 2013;24:2371-2376.
  7. Shaw A, et al. Clinical features and outcome of patients with Non–Small-Cell Lung Cancer who harbor EML4-ALK. J Clin Oncol. 2009; 27(26): 4247-4253.
  8. Gridelli C, et al. ALK inhibitors in the treatment of advanced NSCLC. Cancer Treatment Reviews. 2014;40:300-306.