Uutiset

Espoo, 09.09.2019

Kahdelle Rochen atetsolitsumabin ▼ (Tecentriq) yhdistelmähoidolle myyntilupa EU:ssa keuhkosyöpien hoidossa

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan kahdelle Rochen atetsolitsumabin yhdistelmähoidolle keuhkosyöpien hoidossa. Ensimmäinen myyntilupa koskee atetsolitsumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon (karboplatiinin ja nab-paklitakselin) kanssa ensilinjan hoitona potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton levinnyt ei-levyepiteelinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC).

Toinen myyntilupa koskee atetsolitsumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja etoposidi) kanssa ensilinjan hoitona potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton levinnyt pienisoluinen keuhkosyöpä (ES-SCLC).

Myyntiluvat perustuvat IMpower130 tutkimukseen (atsetsolitsumabin & karboplatiinin ja nab-paklitakselin yhdistelmä NSCLC hoidossa) sekä IMpower133 tutkimukseen (atsetsolitsumabin & karboplatiinin ja etoposidin yhdistelmä ES-SCLC hoidossa). Kummatkin tutkimukset ovat kaksoissokkoutettuja vaiheen III monikeskustutkimuksia.

Atetsolitsumabi lyhyesti

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche ja immunoterapia

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon.  Roche on kehittänyt syöpälääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Investoimme vahvasti tutkimukseen ja tavoitteenamme on löytää innovatiivisia hoitovaihtoehtoja, jotka auttavat kehon omaa immuunijärjestelmää taistelemaan syöpiä vastaan. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa:

www.roche.fi, www.roche.com

Lehdistötiedustelut

Roche Oy
Communications and Public Policy Manager
Sofia Suvila
Puhelin: +358 44 3071216
sähköposti: [email protected]

 

FI/ROCH/1909/0118