Turvallisuus, työterveys ja ympäristönsuojelu (SHE)

Roche Diagnostics Oy noudattaa ja toteuttaa Suomen lakia ja viranomaismääräyksiä sekä Rochen Safety, Security, Health and Environment Protection (SHE) toimintatapoja, tavoitteita ja yleisiä periaatteita SHE Policy:n mukaisesti.

Johto on sitoutunut varmistamaan, että työpaikkamme on korkeatasoinen työterveyden, turvallisuuden ja työhyvinvoinnin osalta kaikille työntekijöilleen.

Turvallisuus, työterveys ja ympäristönsuojelu ovat olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua, prosesseja ja päätöksentekoa ja niitä käsitellään yrityksesessämme yhtä vastuullisesti ja suunnitelmallisesti kuin laatua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Rochen paikallinen SHE-organisaatio tekee yhteistyötä lakisääteisen työsuojelutoiminnon kanssa Rochen kansainvälisen SHE-toiminnon lisäksi.

Prioriteetit

Turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi pyrimme ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme. Roche osallistuu myös paikallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joiden tavoitteena on ymmärtää paremmin liiketoimintamme vaikutuksia. SHE-riskejä hallitaan systemaattisesti tunnistamalla vaaratilanteet ja arvioimalla ja analysoimalla eri skenaarioita sekä ehkäisemällä ja vähentämällä riskejä.

Roche on ollut talous-, ympäristö- ja sosiaalisten arvojen suojelussa terveydenhuollon paras toimija Dow Jones Sustainability - indeksillä mitattuna vuodesta 2009 lähtien. Roche-konserni on sitoutunut noudattamaan pyrkimyksiä täyttää Kioton sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Käytännössä Roche-konserni pyrkii minimoimaan ilman saastumista kaikissa toiminnoissaan: rakennusten lämmitys ja ilmastointi, tuotanto ja kuljetukset.