Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä

Roche Diagnostics Oy:llä on ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä, joka on Det Norske Veritas:n (DNV-GL) sertifioima vuodesta 2006 lähtien. Laatujärjestelmässä kuvataan toimintaprosessimme kattaen yrityksen strategisen johtamisen, jatkuvan kehityksen/parantamisen, markkinoille pääsyn ja tieteellisen tuen, myynnin ja markkinoinnin, tarjoushallinnan, tilaus-toimitusketjun, huollon ja tuotetuen, talouden, henkilöstön, IT:n ja laatu-, compliance- ja SHE (turvallisuus, työterveys ja ympäristönsuojelu) -toiminnot. 

Laatupäällikkö vastaa laatujärjestelmästä yhteistyössä liiketoimintaprosessien managerien ja liiketoimintaprosessien omistajien kanssa. Kaikki toiminnot auditoidaan säännöllisesti ja johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa katselmoi laatujärjestelmän vaikuttavauuden ja tehokkuuden säännöllisesti.


Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen tarkoittaa Roche Diagnostics Oy:n prosessien ja laatujärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaa parantamista. Laatujärjestelmä kattaa säädöstenmukaisuuden (compliance), henkilöstön ja omaisuuden turvallisuuden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun toiminnot. Toiminnan kehittämisen välineitä ovat laatu- ja SHE-politiikka sekä tavoitteet, kehitysehdotukset ja -raportit, sisäisten ja ulkoisten auditointien tulokset ja analyysiin perustuvat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä johdon katselmukset.