LaatupolitiikkaRoche Diagnostics Oy myy ja markkinoi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tuotteita ja palveluita, joilla tuotetaan informaatiota kliinisen päätöksenteon ja tutkimustyön tueksi.

Toimintaamme ohjaa tarve luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme toteuttaen paikallista strategiaa Roche konsernin määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Sitoudumme:

  • ymmärtämään asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset ja odotukset sekä tarjoamaan asiakkaillemme parhaimmat mahdolliset ratkaisut. Markkinajohtajuutemme, laaja tuotevalikoimamme sekä kokemuksemme diagnostiikan alueelta sitouttaa meitä ajattelemaan aina askeleen pidemmälle.
  • etsimään sopivimmat yhteistyökumppanit voidaksemme tuottaa asiakkaillemme parhaimpia mahdollisia ratkaisuja.  Yhteistyömme avulla tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme sekä taloudellista hyötyä meille että yhteistyökumppaneillemme.
  • kehittämään osaamistamme, jotta voimme yhdistää asiakkaidemme tarpeet olemassa olevaan tuote- ja palveluvalikoimaamme.
  • tuottamaan hinnoiteltuja palveluja jotka asiakkaamme kokevat selkeänä lisäarvona.
  • luomaan motivoituneen ja taloudellisiin tavoitteisiin sitoutuneen työyhteisön ja alan parhaan työpaikan
  • noudattamaan voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kilpailulainsäädäntöä sekä toimimaan yhteiskuntavastuullisesti, eettisesti, ekologisesti sekä Rochen arvojen, toimintamallin ja yleisohjeiden mukaisesti.