Itsetestaus kuluttajille

Omahoito yleistyy terveydenhuollossa kiihtyvällä tahdilla. Diabetes-asiakkaat ovat jo vuosia mitanneet arvonsa ja mitattujen arvojen sekä heille annetun koulutuksen pohjalta säädelleet lääkityksensä itse. Nykytekniikka mahdollistaa entistä paremmin tämäntyyppisten mallien käyttöönoton laajemminkin. Omahoito on mahdollista toteuttaa myös varfariini-asiakkaiden keskuudessa niin että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja ammattilainen on tietoinen asiakkaan tekemistä mittauksista.