Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasi in vitro -diagnostiikkaa varten

KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasi on vasta-ainevälitteinen, kolmannen sukupolven HotStart-mutantti Taq-polymeraasista. Se on erityisesti suunniteltu nopeaan ja inhibiittoriresistenttiin PCR:ään ja tehty ilman glyserolia kuivattujen amplifikaatioseosten valmistukseen.

Tuote koostuu vasta-ainevälitteisestä KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasista 30 U/µl.

·         Uusin, kolmannen sukupolven (3G) DNA-polymeraasi

·         Kehitetty poikkeukselliseen nopeuteen – ekstensioaika vain yksi sekunti

·         Valmistettu kestämään verinäytteissä, kudosnäytteissä ja muissa näytteissä olevia inhibiittoreita

 

Tuotteet:

KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasi, glyseroliton, 30 U/μl

KAPA3G HotStart Master, 10 X concentrate, optimoitu puskuriliuos

 

KAPA3G – lyofilisaatti-valmiit reagenssit

Roche CustomBiotech KAPA3G -tuotteet sopivat nopeutta vaativien POC-määritysten tekemiseen, olipa kyseessä PCR- tai RT-PCR-testi.

Haluatko kuulla DNA-polymeraasituotteistamme lisää?

Ole hyvä ja lähetä meille yhteystietosi. Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä pian.

Kiitos! Lomake lähetetty.

Lähes 1000 emäsparia yhden sekunnin ekstensioajalla, fluoresenssia tai saantoa vaarantamatta

Parempi amplifikaation teho verratuuna villityypin Taq-DNA-polymeraasiin.

KAPA3G-DNA-polymeraasi antaa johdonmukaisesti paremman fluoresenssin ja eripituisten kohteiden saannon vain yhden sekunnin ekstensioajalla.

 

KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasi sopii nopeaan protokollaan

Kolmesta testatusta polymeraasista KAPA3G on ainoa, joka toimii hyvin nopealla protokollalla. KAPA3G-DNA-polymeraasi selviytyy yhden sekunnin ekstensio- ja denaturaatioajoista helposti ja tuottaa johdonmukaisesti korkeita amplifikaatiokäyriä. Kaikkia polymeraaseja käytettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Määrityksen kokonaisajoaika oli 23 minuuttia.

Luotettavaa suorituskykyä – KAPA3G-DNA-polymeraasia testattiin monipuolisesti eri inhibiittoreilla

KAPA3G-DNA-polymeraasia testattiin valikoimalla inhibiittoreita, joita käytetään nestemäisissä biopsioissa ja kudosnäytteiden tai tavallisten näytteiden valmistusmenetelmissä. Toleranssiksi on määritelty muutos Cp:ssä ≤ 3 ja fluoresenssissa ≥ 50 % kontrollin kokonaisfluoresenssista.

KAPA

Erinomainen multipleksointi myös yleisillä PCR-estäjillä

Laadukkaat tulokset multiplex-määrityksistä, joihin on lisätty yleisiä inhibiittoreita. KAPA3G osoittaa erinomaista suorituskykyä inhibiittoreita sisältävällä tripleksimäärityksellä kilpailevaan polymeraasiin verrattuna (lisätyt optimointivaiheet poikkesivat valmistajan ohjeista). Toleranssiksi on määritelty muutos Cp:ssä ≤ 3 ja fluoresenssissa ≥ 50 % kontrollin kokonaisfluoresenssista. Kokonaismäärityksen ajoajat: KAPA3G: 43 minuuttia. Kilpailijaentsyymi: 86 minuuttia.

Suorituskyky säilyy: lyofilisoitu KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasia voidaan säilyttää useita kuukausia jopa 37 °C:n lämpötilassa

Lyofilisoitu KAPA3G-DNA-polymeraasi säilyttää entsymaattisen aktiivisuuden jopa korkeissa varastointilämpötiloissa. Yli neljä kuukautta 37 °C:n lämpötilassa säilytetyllä lyofilisoidulla  polymeraasilla on sama suorituskyky kuin kylmäkuivatulla entsyymillä, jota säilytetään -20 °C:ssa.

KAPA3G HotStart DNA Polymerase

Sovellus

Nopea ja vakaa DNA-monistus PCR-estäjiä sisältävistä näytteistä.

Ominaisuudet

KAPA3G HotStart -DNA-polymeraasi on erittäin inhibiittoriresistentti Taq-mutantti, joka vähentää DNA:n puhdistamiseen kuluvaa aikaa työnkulkua tehostamalla.

Tekniset tiedot

Tilavuusaktiivisuus: ≥ 30 U/μL

Epäspesifiset endonukleaasit (plasmidi-DNA): Ei havaittavissa 10 U asti käyttämällä pBR 322 DNA:ta/16 tuntia/ +37°C

Eksonukleaasit: Ei havaittavissa 10 U asti käytettäessä

λ-DNA / 16 tuntia / +37°C

E. colin DNA: ≤ 100 pg E. coli DNA:ta/ml entsyymiä

Ihmisen DNA: ≤ 15 ng ihmisen DNA:ta/ml entsyymiä

 

Sääntelyn vastuuvapauslauseke

Vain jatkokäsittelyyn.

Want more information in English?

Please download brochures:

KAPA3G HotStart DNA Polymerase – made for IVD

KAPA3G HotStart Master – evolve your molecular assays to the next level

 

Tutustu Cedex-analysaattoreihin

Roche toimittaa luotettavia bioanalysaattoreita nisäkäs- ja mikrobisolujen fermentaatioprosessien valvontaan. Cedex Bio Analyzer ja suuritehoinen Cedex Bio HT Analyzer tarjoavat samat toiminnot kahdessa eri kapasiteettiluokassa. Cedex HiRes Analyzer -solulaskija täydentää Cedex Bio -analysaattoreiden tuottamaa tietoa.

Tutustu Cedex-analysaattoreihin